Légtartály kereső

Keresett kifejezés:
Térfogat (liter):
min.:
max.:
Üzemi nyomás (bar):

Elrendezés:

Kivitel:

A hatóság további feladatai

 

Mi a szakhatóság feladata még?

19. § (1) A hatóság

a) gyakorolja a piacfelügyeletet az R. 11. § (2) a) pontjában megnevezett nyomástartó berendezések és rendszerek tekintetében,

b) minősíti, jóváhagyja és ellenőrzi a kazánok vegyi kezelését végzők tevékenységét,

c) nyilvántartja a rendkívüli eseményeket,

d) kezeli a nyomástartó létesítmények adatbázisát,

e) szervezi az R. 15. §-a szerinti külön jogszabályban foglaltaknak megfelelő, az e rendelet 17. § (1) bekezdésében említett szakvizsgához szükséges teendőket.

(2) A hatóság gyakorolja az R. 7. §-ának (2) bekezdésében foglalt létesítményekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési és mindazokat a feladatokat, amelyeket az épített környezet alakításáról és védelméről szóló jogszabály56 a sajátos építmények vonatkozásában a hatáskörébe utal.

20. § A hatósági eljárásokért járó díjakat külön jogszabály57 tartalmazza.

vissza