Légtartály kereső

Keresett kifejezés:
Térfogat (liter):
min.:
max.:
Üzemi nyomás (bar):

Elrendezés:

Kivitel:

Eljárás rendkívüli esemény alkalmával

 

Ha baleset és egyéb rendkívüli eset történik

15. § (1)42 A hatósági felügyelet alá tartozó létesítményekkel kapcsolatos rendkívüli eseményeket az üzemben tartó köteles a hatóságnak haladéktalanul bejelenteni, majd ezt 24 órán belül írásban a hatóság által rendelkezésre bocsátott bejelentő űrlapon részletezni.

(2) A rendkívüli esemény helyszíne a hatósági vizsgálat befejezéséig nem változtatható meg, kivéve, ha a további károk, balesetek megelőzése vagy más ok azt indokolttá és szükségessé teszi. Ez esetben a helyszín megváltoztatása előtti állapotot rögzíteni kell (például fotón, videofelvételen, helyszínrajzon).

(3) A hatóság vagy az általa bevont szakértő a helyszínen vizsgálja meg a rendkívüli esemény okait, valószínű lefolyását és következményeit; ezzel kapcsolatban

a) fényképeket, vázlatokat, leírásokat készít,

b) ellenőrzi a megelőző üzemi viszonyokat,

c) megvizsgálja a sérült létesítményt, annak tartozékait, környezetét,

d) meghallgatja a rendkívüli esemény szemtanúit, a kezelőket, az üzembentartó részéről az ügyben érintett személyeket, és erről jegyzőkönyvet vesz fel,

e) tanulmányozza a szükséges okmányokat (például az üzemi naplókat),

f) elrendelheti az alkatrészek és tartozékok laboratóriumi, műszeres és más vizsgálatait,

g) tanulmányozza az üzemben tartó által folytatott belső vizsgálat adatait.

(4) A hatóság jogosult a rendkívüli eseménnyel összefüggésben a további vizsgálathoz szükségesnek tartott tárgyakat, okmányokat elismervény ellenében átvenni.

(5) Ha a hatóság a vizsgálat során azt állapítja meg, hogy a gyártással, üzemeltetéssel, kezeléssel kapcsolatban mulasztás áll fenn, vagy a rendkívüli esemény bekövetkezése vétkes magatartás következménye, köteles kezdeményezni a szükséges felelősségrevonási eljárás megindítását.

(6) A hatóság a vizsgálat eredményéről részletes jegyzőkönyvet készít, amelyet az üzemben tartónak is alá kell írnia. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell

a) a rendkívüli esemény valószínűsíthető okát, lefolyását,

b) a megállapított rendellenességeket,

c) az esemény megismétlődését kizáró intézkedéseket,

d) az egyéb szükséges feltételeket, intézkedéseket.

(7) A létesítmény ismételt használatbavétele előtt a hatóság, indokolt esetben, új használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatását is elrendelheti.

(8) A rendkívüli esemény vizsgálatával járó költségeket - vétkessége estén - az üzemben tartó viseli.

vissza