Légtartály kereső

Keresett kifejezés:
Térfogat (liter):
min.:
max.:
Üzemi nyomás (bar):

Elrendezés:

Kivitel:

Hatósági eljárások

 

Hatósági eljárások

5. § (1) A hatóság felügyelete alá tartozó létesítmény újonnan telepített alkotó része csak olyan nyomástartó berendezés lehet, amely megfelel az e rendeletben és a külön jogszabályban10 meghatározott műszaki követelményeknek.

(2)11 Az (1) bekezdés nem vonatkozik a rendelet hatálybalépése előtt gyártott, illetve használt berendezések létesítésére.

(3)12 A hatósági felügyelet alá tartozó, az e rendelet mellékletének 7. pontjában meghatározott veszélyességi határértékeket meghaladó berendezést magukban foglaló létesítményeket, továbbá a külön jogszabály13 szerinti szállítható nyomástartó berendezéseket - amennyiben töltésük az üzemeltetés helyszínén történik - a hatóság engedélyével lehet

a) meghatározott helyen létesíteni,

b) használatba venni, üzemeltetni,

c) más helyre áttelepíteni,

d) létesítési feltételeit megváltoztatni,

e) megszüntetni.

(4)14 Az engedélyezés és ellenőrzés alapját képező előírásokat és részletes szabályokat az R. 14. §-ának (1) bekezdésében meghatározott műszaki-biztonsági szabályzat tartalmazza (a továbbiakban: Szabályzat).

vissza