Légtartály kereső

Keresett kifejezés:
Térfogat (liter):
min.:
max.:
Üzemi nyomás (bar):

Elrendezés:

Kivitel:

Létesítési engedélyezési eljárás

 

Írásban, nyilatkozattal, hozzájáruló nyilatkozat, további dokumentumok.

6. § (1)15 A létesítési engedélyezési eljárást az üzemben tartó vagy megbízottja írásban kezdeményezi a hatóságnál.

(2)16 A létesítési eljáráshoz szükséges közmű nyilatkozatokat az üzemben tartó köteles beszerezni.

(3) A létesítési engedély iránti kérelemhez két példányban mellékelni kell:

a) a létesítményt ismertető engedélyezési dokumentációt, amely tartalmazza

aa) a rajzdokumentációt és a műszaki leírást,

ab) a berendezések jogszabályban előírt megfelelőségi tanúsítványait,

ac) a berendezések gyártói által átadott használati útmutatókat,

ad)17 a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot,

ae)18 a közmű egyeztetések dokumentumait;

b) a létesítmény bejelentő adatlapját;

c) átalakítás esetében általában azokat a rajzokat és leírásokat, amelyeket az átalakítás érint.

(4) A létesítési eljárás során még nem benyújtható, a (3) bekezdés a) pontja szerinti dokumentumokat a használatbavételi eljárás során kell a hatóságnak átadni. Nem szükséges benyújtani az olyan dokumentáció részeket, amelyek már a hatóság rendelkezésére állnak és változatlanul felhasználhatók a létesítési engedélyezési eljárásban.

(5)19 Áttelepítés esetén magára a berendezésre vonatkozó részletes műszaki dokumentációt nem kell benyújtani, ha a berendezés hatályos használati vagy használatba vételi engedéllyel rendelkezik.

(6)20 Használt berendezés létesítésénél a hatóság határozza meg azt, hogy21

a) a berendezés biztonságos állapotának igazolására milyen kiegészítő ellenőrzés, szakvélemény,

b) a berendezés eredeti dokumentációjának részleges vagy teljes hiánya esetén ennek pótlásaként milyen dokumentumok

beszerzése szükséges.

(7)22 A létesítési engedélyezési dokumentáció részletes tartalmát a Szabályzat tartalmazza.

(8)23 A hatóság az ellenőrzött engedélyezési dokumentációt záradékkal látja el. A benyújtott, de a létesítés engedélyezési kérelmének elbíráláshoz nem szükséges és ezért nem ellenőrzött többletdokumentációkat „nem ellenőrzött” megjegyzéssel látja el. Az engedélyezési dokumentáció egy példányát a hatóság őrzi meg, a másik példányt a (7) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az üzemben tartónak visszaadja.

(9)24 A hatóság a létesítési engedélyt az engedélyezési dokumentáció és a létesítési követelmények összevetése alapján adja ki. Ehhez mellékelnie kell a záradékkal, megjegyzéssel ellátott engedélyezési dokumentáció egy példányát, valamint meg kell határoznia a használatbavételi engedély megadáshoz szükséges ellenőrzés módszerét.

(10)25 A létesítési engedély hatályát veszti, ha a kiadása alapjául szolgáló adatokban, körülményekben a biztonságot érintő változások következtek be, vagy a létesítés az engedély kiadásától számított két éven belül nem kezdődött meg.

(11)26 Az üzemben tartó a rendelet hatálya alá tartozó, de létesítési eljárásra nem kötelezett létesítmények esetében is köteles a létesítésre vonatkozó előírásokat betartani.

(12)27 Az ügyfél a létesítési engedélyt és az engedélyezési dokumentációt köteles a létesítmény egész élettartama alatt megőrizni, hozzáférhető helyen tartani, valamint ellenőrzés során a hatóság kérésére bemutatni.

 jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

vissza