• 1
  • 3
  • 2

Melléklet a 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelethez

 

Nyomástartó berendezések besorolása a hatósági eljárások szempontjából

1. A rendelet 1. § (2) bekezdése szerint hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezéseket e melléklet alkalmazásával kell besorolni.

2. A besorolás célja annak meghatározása, hogy a berendezés üzembentartója a 6. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokra kötelezett-e, vagy csak a 4. § (1) bekezdése szerinti bejelentést kell megtennie.

3. A besorolás a berendezés fajtája, töltete, a töltet veszélyessége, a legnagyobb megengedhető nyomás (PS) és a belső térfogat (V), illetve névleges méret (DN) szorzata, valamint e szorzat tényezőire megállapított alsó határérték alapján történik.

4. Ha a berendezés több nyomással igénybe vett térből áll, a berendezés egyes tereinek besorolásai közül a legszigorúbb adja a berendezés besorolását. Ha egy tér többféle töltetet tartalmaz, a besorolás alapja az a töltet, amelyhez a szigorúbb besorolás tartozik.

5. A következő a)-i) alpontok közül 3. pont szerinti tényezőknek a felsorolás sorrendjében történő értékelése alapján kell az adott esetben alkalmazandó alpontot kiválasztani a nyomástartó berendezésnek a hatósági eljárások szempontjából történő, 2. pont szerinti besorolásához.

6. A berendezés akkor tartozik a 6. § (1) bekezdés szerinti hatósági eljárások hatálya alá, ha a berendezés PS és V (DN) értékei, valamint ezek szorzata az alpontban meghatározott határértékeket meghaladják.

7. Az egyes alpontokhoz tartozó ábrák csupán a határértékek szemléltetését szolgálják. A kisebb vonalvastagsággal ábrázolt görbék a 9/2001. (IV. 5.) GM rendeletben meghatározott veszélyességi kategóriák szerinti besorolást mutatják. Ezeknek az e rendelet szerinti besorolásnál nincs szerepük, csak tájékozódásul szolgálnak.

a) Gáz töltetű nyomástartó edény - az e) pontban meghatározottak kivételével - azzal jellemezve, hogy

a legnagyobb megengedhető PS nyomás nagyobb mint 0,5 bar, térfogata nagyobb mint 1 liter és PS◦V > 200 (bar◦liter), és töltete a veszélyes anyagok csoportjába tartozik (1. ábra).

1. ábra

b) Gáz töltetű nyomástartó edény vagy egyszerű nyomástartó edény - az e) pontban meghatározottak kivételével - azzal jellemezve, hogy

a legnagyobb megengedhető PS nyomás nagyobb mint 0,5 bar, térfogata nagyobb mint 1 liter és PS◦V > 1000 (bar◦liter), és töltete nem tartozik a veszélyes anyagok csoportjába (2. ábra).

2. ábra

c) Folyadék töltetű nyomástartó berendezés - az e) pontban meghatározottak kivételével - azzal jellemezve, hogy

a legnagyobb megengedhető PS nyomás nagyobb mint 10 bar, térfogata nagyobb mint 1 liter és PS◦V > 200 (bar◦liter), és töltete a veszélyes anyagok csoportjába tartozik (3. ábra).

3. ábra

d) Folyadék töltetű nyomástartó berendezés - az e) pontban meghatározottak kivételével - azzal jellemezve, hogy

a legnagyobb megengedhető PS nyomás nagyobb mint 10 bar, térfogata nagyobb mint 10 liter és PS◦V > 10 000 (bar◦liter), és töltete nem tartozik a veszélyes anyagok csoportjába (4. ábra).

4. ábra

e) Túlhevülési veszély lehetőségével üzemelő, tüzeléssel vagy más módon fűtött, nagyobb mint 110 °C töltet hőmérsékletű nyomástartó berendezés, továbbá minden nyomással igénybe vett főzőedény, azzal jellemezve, hogy

a legnagyobb megengedhető PS nyomás nagyobb mint 0,5 bar, térfogata nagyobb mint 2 liter és PS◦V > 200 (bar◦liter), vagy a legnagyobb megengedhető PS nyomás nagyobb mint 32 bar, és töltete gőz, forró víz vagy szerves hőhordozó (5. ábra).

5. ábra

f) Gáz töltetű csővezeték, azzal jellemezve, hogy

a legnagyobb megengedhető PS nyomás nagyobb mint 0,5 bar, a mm-ben megadott DN névleges méret nagyobb, mint 100, vagy a PS◦DN > 1000, és a mm-ben megadott DN névleges méret nagyobb mint 25, és töltetük a veszélyes anyagok csoportjába tartozik (6. ábra).

6. ábra

g) Gáz töltetű csővezeték, azzal jellemezve, hogy

a legnagyobb megengedhető PS nyomás nagyobb mint 0,5 bar, a mm-ben megadott DN névleges méret nagyobb mint 100, és a PS◦DN > 3500, és töltetük nem tartozik a veszélyes anyagok csoportjába (7. ábra).

7. ábra

h)60 Folyadék töltetű csővezeték, azzal jellemezve, hogy a legnagyobb megengedhető PS nyomás nagyobb mint 10 bar, a mm-ben megadott DN névleges méret nagyobb mint 25 és a PSDN > 2000, és töltetük a veszélyes anyagok csoportjába tartozik (8. ábra).

8. ábra

i) Folyadék töltetű csővezeték, azzal jellemezve, hogy

a legnagyobb megengedhető PS nyomás nagyobb mint 10 bar, a mm-ben megadott DN névleges méret nagyobb mint 200, és a PS◦DN > 5000, és töltetük nem tartozik a veszélyes anyagok csoportjába (9. ábra).

9. ábra

vissza

Kapcsolat


Márton Krisztián légtartály specialista
Az Ön személyes 
szaktanácsadója:

Márton Krisztián
energetikus, szaktanácsadó, légtartály specialista

Mobil: 06-30/449-5946

E-mail: info@legtartaly.hu

Ajánlatkérés ADATLAP

További cégadatokat itt talál

ENGLISHGyakori kérdések

Légtartály tűzihorganyozva vagy festve? Rozsdamentes légtartály?

A festett légtartályok is felületkezeltek kívülről, de rozsdásodás ellen a tűzihorganyzott kivitel a legjobb választás hosszú távon. A festett légtartályok belsejében keletkezhet rozsda, kikezdheti a kondenzátum, ezért is fontos annak kezelése. A kondenzátum mértéke függ a levegő előkészítéstől (szárítók, szűrők), a kondenzátum leeresztőtől, de a légtartály helyszínétől is (kül- vagy beltérben van-e?).Tehát vagy tűzihorganyzott légtartály, vagy festett légtartály de megfelelő kiegészítő eszközökkel!