• 1
  • 3
  • 2

Légtartály kisokos

» Mit nevezünk légtartálynak?

» Mi a légtartály feladata?

» Mekkora légtartályra van szükségem?

» A légtartály műszaki rajza mit tartalmaz?

» A légtartályoknál használt nyomások jelei:

» Milyen a légtartály alakja?

» Víz a légtartályban?

» A légtartály adattáblája mit tartalmaz?

» A légtartályokra melyik rendelet vonatkozik?

» Milyen szabványok vonatkoznak a légtartályokra?

» A légtartállyal kapcsolatos kifejezések, fogalmak

» Légtartályok létesítése

» A légtartály műszaki, biztonsági körülményei

» Légtartály áttelepítése

» Kivitelezés

» A légtartály használatba vétele

» Ellenőrzési terv

» Légtartály használatbavétel feltételei

» Légtartály javítása, átalakítása

» Légtartály időszakos és rendkívüli ellenőrzések

» A légtartályt hogyan kell karban tartani?

» A légtartály üzemeltetése

» Mik a nyomástartó létesítmény részei?

Kapcsolat


Márton Krisztián légtartály specialista
Az Ön személyes 
szaktanácsadója:

Márton Krisztián
energetikus, szaktanácsadó, légtartály specialista

Mobil: 06-30/449-5946

E-mail: info@legtartaly.hu

Ajánlatkérés ADATLAP

További cégadatokat itt talál

ENGLISHGyakori kérdések

Milyen légtartály típusok vannak?

Telepített légtartály: a R.-ben meghatározott nyomástartó berendezés és rendszer, valamint egyszerű nyomástartó edény, amelyet helyhez kötötten használnak. Mobil légtartály: a R.-ben meghatározott nyomástartó berendezés és rendszer, valamint egyszerű nyomástartó edény, amelyet nem helyhez kötötten használnak. Szállítható légtartály: a veszélyes áruk közúti és vasúti szállítására (ADR, RID) használt légtartály. A szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet, és A gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet, és A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló11/2004. (II. 13.) GKM rendelet, és A Propán-Bután Töltőtelepek Biztonsági Szabályzatának közzétételéről szóló 5/1975. (NIM. É. 29.) OBF utasítás, és A Gáz- és Olajipari Műszaki Biztonsági Szabályzat Kőolaj- és Földgázbányászat című II. fejezetének kiadásáról szóló 4/1980 (Ip. K. 1981/4.) OBF utasítás, és A Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzat Fúrás című fejezetének kiadásáról szóló 1/1978.(NIM. É. 23.) OBF utasítás. Egyszerű nyomástartó edény (továbbiakban: egyszerű edény): minden olyan levegő vagy nitrogén befogadására szolgáló hegesztett edény, amelynek belső túlnyomása nagyobb, mint 0,5 bar, és nincs kitéve tüzelés hatásának, továbbá nyomással igénybe vett alkotórészei és csatlakozásai ötvözetlen minőségi acélból, ötvözetlen alumíniumból vagy öregedésálló alumíniumötvözetekből készülnek; és az edény domború és/vagy sík fenekekkel lezárt körhenger, amennyiben a két fenék és a hengeres rész forgástengelye közös, vagy két közös forgástengelyű kifelé domború fenékből készül; és az edény legnagyobb üzemi nyomása legfeljebb 30 bar, és e nyomásból és a térfogatából képzett PS*V szorzat legfeljebb 10 000 bar*liter; és a legkisebb üzemi hőmérséklet nem kisebb, mint -50oC, és a legnagyobb üzemi hőmérséklet acél edények esetében legfeljebb 300oC, az alumíniumból vagy alumíniumötvözetből készült edények esetén legfeljebb 100oC. Folyadék töltetű légtartály: folyadékkal feltöltött nyomástartó berendezés, ha töltete olyan folyadék, amelynek gőznyomása a legnagyobb megengedhető hőmérsékleten legfeljebb 0,5 bar (500 mbar) értékkel haladja meg a normál légköri nyomást (1013 mbar). Gáz töltetű légtartály: ha a töltet legalább egy a következőkből: gáz, cseppfolyós gáz, nyomás alatt oldott gáz, gőz vagy olyan folyadék, amelynek gőznyomása a legnagyobb megengedhető hőmérsékleten több mint 0,5 bar (500 mbar) értékkel haladja meg a normál légköri nyomást (1013 mbar). Földdel takart nyomástartó edény: olyan nyomástartó edény, amelyet részben vagy egészben föld vagy homok takar, abban az esetben is, ha részben vagy egészben a terepszint felett helyezkedik el. Föld feletti nyomástartó edény: olyan nyomástartó edény, amely a környezeti terep szintjén vagy afelett, helyiségben vagy szabadtéren, föld-vagy homoktakarás nélkül helyezkedik el.