• 1
 • 3
 • 2

Levegős tartály

Légtartály, nyomástartó edény

A nyomástartó edények azok a zárt vagy zárható berendezések, tartályok, készülékek amelyekben 0,7 bar-nál nagyobb túlnyomás léphet fel és nincsenek kitéve közvetlen fűtőhatásnak.

A légtartály feladata az egyenletes levegőellátás biztosítása, továbbá a hálózatban, a felhasználás változása során létrejövő nyomásingadozások kiegyenlítése.  

A légtartály méretét befolyásoló tényezők:

 •  a kompresszor légszállítása;
 •  a levegő felhasználás;
 •  a hálózat geometriája (járulékos térfogat);
 •  a szabályozási mód;
 •  a megengedett hálózati nyomásingadozás.

Légtartály térfogatának meghatározása leállásos szabályozásnál
Példa:
Szállított levegőmennyiség V = 20 m3/min
Kapcsolási szám/óra z = 20
Nyomáskülönbség Δp = 100 kPa (1 bar)
Tartálytérfogat VB = ? (diagrammból)
Eredmény: Tartálytérfogat VB = 15 m3 

A sűrített levegő tárolására alkalmas nyomástartó edények jellemzői:

- A 87/404 EWG irányelv szerint készítik
- PS x V < 10000
- Max. üzemi nyomás: 11 és 16 bar
- Üzemi hőmérséklet: - 10 / 100 °C

Nyomások

- Névleges üzemi nyomás (jele: PÜ)
Az a nyomás amelyen a nyomástartó edény tartósan üzemeltethető.
- Maximális üzemi nyomás (jele: PÜ)
Az engedélyezési nyomásnál kisebb vagy azzal legfeljebb egyenlő túlnyomás, amely a nyomástartó
edényben üzemeltetés közben fellép.
- Névleges nyomás (jele: PN).
Az a legnagyobb túlnyomás amelyre a berendezés tartósan igénybe vehető a termékszabványban előírt alapanyagok figyelembevételével, 20 °C hőmérsékleten.

- Ezeken kívül: Engedélyezési nyomás (jele:pe), Próbanyomás (jele PP)

A tartály geometriai méretei
A nyomástartó edények alakja rendszerint hengeres. Végei valamilyen domború edényfenékkel vannak lezárva. Leggyakrabban a mélydomborítású kosárgörbe idomú edényfeneket használják, mivel ez mind gyártástechnológiai mind szilárdsági szempontból kedvező tulajdonságokkal rendelkezik.

Általános előírások

A nyomástartó edényeket - töltetüktől függően - különböző minőségű acéllemezből, hegesztéssel készítik. Az anyagok kiválasztásánál - különösen szabadba telepített edény esetén - nagy figyelmet kell
fordítani a ridegtörés elkerülésére. Ezért az acélok kiválasztásánál az MSZ 13802/1-es szabvány utasításait kell betartani. Eszerint a nyomástartó edény kiválasztásához szükséges adatok a következők:

 1. Mértékadó falvastagság (azonos falvastagság esetén a tényleges falvastagság különböző falvastagságok esetén a szabvány előírásai szerint)
 2. Mértékadó hőmérséklet
 3. Mértékadó anyagjellemző 
 4. Feszültségi állapot és a terhelésváltozás nagysága

A nyomástartó edény azonosítása (NYEBSZ 4. kivonata)
A szabályzat hatálya alá tartozó minden nyomástartó edényt adattáblával kell ellátni.
Az adattáblán olvashatóan fel kell tüntetni az alábbi adatokat:
A gyártó neve és telephelye:
Gyártási év:
Gyári szám:
Méretezési nyomás:
Próbanyomás:
A nyomástér térfogata:
A megengedett legmagasabb és legalacsonyabb üzemi hőmérséklet:
Az adattáblát úgy kell a nyomástartó edényre felerősíteni, hogy az üzemeltetés közben is olvasható, látható legyen. Az adattáblát bemázolni, szövegét olvashatatlanná tenni tilos.

Irodalomjegyzék
[1.] Dr. Baránszky-Jób I.: Hegesztési kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985
[2.] Bodor J.-Szabó J.: Nyomástartó berendezések szilárdsági méretezése, Műszaki Könyvkiadó, Bp.,1982
[3.] Dr. Bozóki G.: Nyomástartó rendszerek túlnyomás-határolása, Műszaki Könyvkiadó, Bp.,1977
[4.] Dr. Pálfi Zoltán: Vegyipari készülékek, Szerkesztési atlasz, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986
[5.] Dr. Zorkóczy Béla: Metallográfia és anyagvizsgálat,Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996
[6.] Nyomástartó Edények Biztonsági Szabályzata NIM 4/1979. (III.7.) rendelete alapján
Juhász György: Légtartály http://www.mfk.unideb.hu

 

A tűzihorganyzott technikáról itt olvashat bővebben

 

Ajánlatkérés (légtartály)

Az Ön neve *:
Email címe *:
Ajánlatkérésének tárgya/üzenete *:
Telefonszáma *:
Cégnév:
Az ajánlatkérés tartalmazza *:

Szállítási cím:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

Kapcsolat


Márton Krisztián légtartály specialista
Az Ön személyes 
szaktanácsadója:

Márton Krisztián
energetikus, szaktanácsadó, légtartály specialista

Mobil: 06-30/449-5946

E-mail: info@legtartaly.hu

Ajánlatkérés ADATLAP

További cégadatokat itt talál

ENGLISHGyakori kérdések

Fekvő vagy álló légtartályt válasszak?

Ha van választási lehetőség (kínálunk álló és fekvő légtartályt is ugyanazon paraméterekkel*), akkor csak a telepítés helye határozza meg a légtartály elrendezését. Pl. ha csak szűkebb/kevesebb hely van, akkor álló kivitelben kérik az ügyfelek. *nagyobb térfogatnál csak álló kivitelű légtartály