A légtartály egyéb szerelvényei

A légtartály egyéb szerelvényei
2020.04.02.

Szintjelzők, hőmérséklet jelző, önműködő védelmi és riasztó berendezések, üzemi szerelvények. Ár: kérje aktuális árajánlatunkat!

Szintjelzők

a) Minden cseppfolyósított gáztöltetű és minden olyan folyadék-töltetű légtartályra, amelynél üzemszerűen a légtartály biztonságát veszélyeztető mértékű folyadékszint csökkenés vagy túltöltés lehetősége fennáll, legalább egy, helyszínen leolvasható, folyamatos ellenőrzésre alkalmas, a segédenergia-hálózattól független működésű szintmutatót vagy közegsúly-jelző berendezést kell felszerelni.

b) Nem kell szintmutatóval ellátni azokat a szállító tartányokat, amelyek töltése mérlegeléssel történik.

c) A cseppfolyósított gáz tárolására szolgáló légtartályt el kell látni a töltet felső határszintjének elérése előtt riasztó jelzést adó határszint-jelző berendezéssel is.

d) Szintmutatóval ellátott, távműködtetéssel üzemeltetett nyomástartó berendezésnél a működtetés helyén is legalább alsó-felső határszint-jelző berendezés szükséges.

e) A telepítési, üzemeltetési körülményektől függően töltetszint, illetve mennyiség regisztráló műszert is be kell építeni.

f) Veszélyes töltetű nyomástartó edényhez a töltettel közvetlenül érintkező üvegcsöves szintjelző nem alkalmazható.

g) Cseppfolyósított gáz tárolására szolgáló légtartálynál üvegbetétes szintjelző sem alkalmazható.

 

Hőmérő, hőmérséklet jelző

a) Hőmérőt kell felszerelni a légtartály minden olyan kritikus részére, ahol a töltet, illetve az edényfal hőmérséklete külső fűtés, hűtés, vagy hőfelszabadulással járó vegyi folyamat révén rendeltetésszerű üzemeltetés közben olyan mértékben változhat, amely a légtartály biztonságát veszélyeztetheti.

b) A folyadékfázis hőmérsékletének mérésére hőmérővel kell ellátni minden cseppfolyósított gáz tárolására szolgáló légtartályt.

c) Távműködtetéssel üzemeltetett légtartály ellenőrzésére a működtetés helyén leolvasható hőmérsékletmérőt is fel kell szerelni.

d) A hőmérsékleti értékek jelzését, leolvashatóságát cseppfolyósított gáz tárolására szolgáló légtartálynál a töltőberendezés kezelő helyén is biztosítani kell.

e) Indokolt esetben a hőmérőt riasztó jelzést adó, illetve regisztráló műszerrel kell kiegészíteni.

f) A legnagyobb megengedhető nyomáshoz tartozó legmagasabb üzemi hőmérséklet értékét a hőmérőn meg kell jelölni.

 

Önműködő védelmi és riasztó berendezések

a) A telepítési, üzemeltetési körülményektől függően a biztonsági követelmények megvalósítása érdekében a közvetlen működésű nyomáshatároló és biztonsági jelző szerelvényeken kívül indokolt esetben segédenergiával működő biztonsági és üzemi szabályozó, vezérlő berendezéseket is kell alkalmazni.

b) Ha egy légtartályhoz nyomáskorlátozóként önműködő szabályozó vagy vezérlőrendszert alkalmaznak, akkor azt indokolt esetben ki kell egészíteni a veszélyes határértékeket jelző riasztó készülékkel is.

c) A közvetlen életveszélyt okozó, valamint a tűz- és robbanásveszélyes töltetű, tárolás céljára szolgáló légtartály biztonságos leürítését – szükség szerint – távműködtetéssel biztosítani kell.

d) A tűzveszélyes, tűz- és robbanásveszélyes töltetű légtartály önműködő, vagy távműködtetésű

szakaszoló szerelvénnyel is legyen elzárható a technológiai folyamatban beépített olyan közvetlen tüzelésű berendezésektől, amelyek ezekkel összeköttetésben vannak.

e) A vezérlő, szabályozó rendszer üzemzavarának egyértelmű jelzéséről gondoskodni kell.

 

f) Segéd-energiaforrásként csak olyan töltet alkalmazható, amely a lehetséges üzemi körülmények között a légtartály biztonságos működését nem akadályozza.

 

Üzemi szerelvények

a) A szabályzat alkalmazási területébe tartozó légtartályhoz a biztonságos üzemeltetés és kezelhetőség megvalósításához elegendő mennyiségű és minőségű üzemi szerelvényt kell beépíteni.

b) Légtartály üzemi szerelvényeit úgy kell elhelyezni, beépíteni, hogy a biztonságos kezelést, áttekintést lehetővé tegye. Az üzemi szerelvényeket olyan kiegészítő jelzésekkel kell ellátni, hogy azok működtetésének iránya és helyzete egyértelműen megállapítható legyen.

c) A felszerelt elzáró szerelvényeknek lehetővé kell tenniük, hogy üzemzavar esetén a légtartály biztonságosan elzárható és a csatlakozó rendszer szakaszolható legyen.

d) Ha a légtartály legnagyobb megengedhető nyomása kisebb a tápforrás nyomásánál, akkor nyomáscsökkentő szerelvényt kell közbeiktatni, előtte és utána egy-egy elzáró szerelvénnyel.

e) Minden olyan csatlakozásnál, ahol a töltet visszaáramlás veszélyt jelenthet, visszacsapó szelepet kell alkalmazni.

f) Ha a légtelenítést egyéb szerelvény nem teszi lehetővé, a nyomástartó berendezés minden nyomásterének legmagasabb részén légtelenítő szelepet, vagy menetes záródugót kell felszerelni.

g) A légtartály minden nyomástere legalacsonyabb részéhez csatlakozó csapadékelvezető, ürítő, víztelenítő szerelvényt kell felszerelni.

h) Veszélyes töltetű légtartály víztelenítő zárószerelvényének belső átmérője 10 mm névleges átmérőnél nagyobb nem lehet.

i) Tűzveszélyes, tűz- és robbanásveszélyes töltetű légtartályon alsó elhelyezésű víztelenítő csonk esetén a víztelenítő vezeték végének legalább 1 m-rel kell túlnyúlnia a légtartálynak talajszintre

vetített vetületén. Fagyásveszély elkerülése érdekében az elzáró szerelvényt közvetlenül az edény csonkjára kell szerelni.

j) Ha a légtartály valamely részén rendeltetésszerű üzemeltetés mellett robbanásveszélyes töltet gyűlhet össze, biztonságos elvezetésére a felhalmozódás helyén elvezető szerelvényt kell beépíteni.

k) Ha a légtartály légtelenítő, ürítő és egyéb elvezető szerelvényein kiáramló töltet a légtartály környezetét, vagy a légtartály biztonságát veszélyeztetheti, annak biztonságos elvezetéséről, szükség szerint hígításáról, semlegesítéséről, szellőző kéményhez, éghető fáklyarendszerhez vagy más biztonságos befogadó rendszerhez továbbításáról gondoskodni kell.

l) Veszélyes töltetű légtartály minden olyan csonkjára, amely a környező légtérrel összeköttetésbe kerül, sorba kötve legalább két elzáró-szelvényt kell felszerelni. Minden közvetlenül a szabadba vezető nyíláson levő szelepnek a feladat elvégzésére alkalmas legkisebb mérettel kell rendelkeznie.

m) Cseppfolyósított gáz tárolására szolgáló légtartályhoz a legnagyobb megengedhető nyomáshoz tartozó szabványos nyomásfokozatnál egy fokozattal nagyobb névleges nyomású elzáró szerelvényt kell beépíteni.

n) Cseppfolyósított gáz tárolására szolgáló légtartály mintavevő csonkjának névleges átmérője legfeljebb 10 mm, mintavételi furata legfeljebb 5 mm lehet.

o) Tűz-és robbanásveszélyes töltetű légtartály főelzáró szerelvényeit feltűnően meg kell jelölni.

p) Az üzemi szerelvények működtetésére kiegészítő mechanikus szerkezetet is be kell építeni, ha a kézi működtetés megerőltető vagy annyira lassú, hogy az a biztonság rovására megy.

Vissza