Nyomásmérő óra

Nyomásmérő óra
2020.04.02.

Kalibrált nyomásmérő óra átmérő 100-160 mm (Ár: kérje aktuális árajánlatunkat!)

Nyomásmérők

a) A légtartály mindegyik nyomásterére legalább egy kifogástalan állapotú, kalibrált, helyszínen ellenőrizhető, közvetlen működésű nyomásmérő jelző műszert kell felszerelni. Nem kell nyomásmérőt felszerelni abban az esetben, ha a légtartály nyomásterének nyomása a vele összekapcsolt nyomásterekre felszerelt nyomásmérővel is megbízhatóan megállapítható.

b) Ha a töltet a légtartály legnagyobb megengedhető nyomásánál nagyobb nyomású térből csökkentett nyomással áramlik a nyomástartó berendezésbe, akkor a nyomáscsökkentő szerelvény előtti és utáni nyomásmérővel ellenőrizhető legyen.

c) A távműködtetéssel üzemeltetett légtartályt a helyszíni ellenőrzésre szolgáló nyomásmérőn kívül a működtetés helyén leolvasható távadóval is el kell látni.

d) Technológiától függő indokolt esetben maximummutatós, vagy regisztráló nyomásmérőt is fel kell szerelni.

e) A legfeljebb 25 bar legnagyobb megengedhető nyomású nyomástartó berendezésen legalább 2,5 pontossági osztályú, a 25 bar-t meghaladó legnagyobb megengedhető nyomású légtartály en legalább 1,6 pontossági osztályú nyomásmérőt kell használni.

f) A nyomásmérő mérési tartományát úgy kell meghatározni, hogy a legnagyobb megengedhető nyomás körülbelül a mérési tartomány 2/3-ának feleljen meg.

g) Védeni kell minden olyan külső behatással szemben, amely működőképességét vagy pontosságát károsan befolyásolja (sugárzás, hő, rezgés stb.); nagysága, megvilágítása, elhelyezése, mérete, számlapja, ennek beosztása kifogástalan leolvashatóságot tegyen lehetővé. A legnagyobb megengedhető nyomást feltűnően (piros vonallal) meg kell jelölni.

h) Ha a nyomás biztonságos jelzésére a töltet tulajdonságai (ragadós, bedermedő, kristályosodó stb.) miatt nyomásmérő nem alkalmazható, akkor olyan jellemző érzékelésére szolgáló műszert kell felhasználni, amelynek értéke a nyomással arányosan változik (pl. hőmérséklet stb.). Az ilyen műszert is el kell látni a nyomásleolvasásra alkalmas beosztással és a legnagyobb megengedhető nyomás értékét ezen a műszeren is szembetűnően piros vonallal meg kell jelölni.

i) Forró vagy korrodeáló töltetnél a nyomásmérő és a légtartály közé folyadékzárat kell beépíteni.

j) A nyomásmérőt háromjáratú feszmérő csaphoz vagy szelephez kell csatlakoztatni.

k) Veszélyes töltet esetén a nyomásmérő szerelvény a légtartálytól külön elzáró szerelvénnyel is elzárható legyen.

l) Cseppfolyós gáz tárolására szolgáló légtartálynak a gázfázisú teréhez kell csatlakoztatni a nyomásmérőt, az alkalmazott háromjáratú műszercsap vagy szelep furata legfeljebb 3 mm lehet.

Vissza